Partnerskola

Vi är officiell partnerskola med Uppsala universitet och syftet är:

 

” att samverka om universitetets lärarutbildning, starta samarbeten mellan lärare och forskare och att universitetet erbjuder kompetensutveckling för partnerskolors lärare. Samarbetet ska också bidra till att ny forskning når ut till skolor samtidigt som skolornas/verksamheternas kunnande och praktiska erfarenhet når universitetet.”

 

Kort sagt betyder detta att vi tar emot lärarstudenter när de gör sin praktik, erbjuder fältstudiedagar, tar del av den senaste pedagogiska forskningen i vår fortbildning och har kontinuerlig kontakt med Uppsala universitets pedagogiska centrum, Blåsenhus. Vi som handleder är legitimerade VFU-handledare och tror starkt på att forma dagens lärarstudenter till morgondagens kollegor.

 

Vill ni veta mer? Gå in på: https://www.uu.se/samverkan-innovation/samverka-kring-utbildning/verksamhetsforlagd-utbildning/samverkan---partnerforskola-och-partnerskola

Eller kontakta:

 

Orestis Johnson

Legitimerad lärare i engelska & historia för högstadiet & gymnasiet

Legitimerad VFU-handledare & kontaktlärare

E-post: orestis.johnson@skola.uppsala.se

Uppdaterad: