Försäkring i skolan

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är försäkrade genom kommunen.

I försäkringsbeskedet kan du läsa om vilka grupper som försäkringen omfattar. I beskedet ser du också vilka utbildningar och verksamheter, från förskola till vuxenutbildning, som försäkringen gäller.

Försäkringen gäller oavsett om utbildningen är kommunal eller fristående.

Försäkringen gäller dygnet runt under skoltid, fritid och lov. 

Läs mer här.

Uppdaterad: