Erasmus+

Vi är stolta att vara en av två grundskolor i Uppsala som ingår i Erasmus+ projektet. Syftet är att stimulera elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena samt att få till ett kulturellt utbyte mellan ungdomar i europeiska länder.

  

Erasmusgänget består av:

Bodil Eriksson, Jonas Welander, Åza Aldin, Sofia Källström och Lisbeth Wern Berg

Erasmus

31 augusti 2017