Erasmus+

Vi är stolta att vara en av två grundskolor i Uppsala som ingår i Erasmus+ projektet. Syftet är att stimulera elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena samt att få till ett kulturellt utbyte mellan ungdomar i europeiska länder.

Erasmusgänget består detta läsår av:

Bodil Eriksson, Sara Furtemark, Björn Johansson, Nadia Wågnert, Orestis Jonsson, Victoria Nyrén, Åza Aldin, Helena Norström, Agnetha Hägglund, Sofia Källström och Yvonne Eklund. Delvis engagerade är även Frida Meläng och Veronika Ragnarsson.

Läs mer här om detta läsårs projekt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Erasmus+