Erasmus+

Vi är stolta att vara en av de grundskolor i Uppsala som ingår i Erasmus+ projektet. Syftet med projektet är att förbereda eleverna för vuxenlivet i en globaliserad värld samt fortsätta vårt kulturella utbyte med skolor i andra europeiska länder. Internationella utbytesprojekt mellan skolor är en viktig del i att förbereda dagens ungdomar för morgondagens vuxenliv. Genom att umgås och samarbeta med elever från andra europeiska länder utvecklar våra ungdomar ett för framtiden nödvändigt globalt perspektiv. Ett internationellt perspektiv har länge varit en del av Almunge skolas verksamhet. Därför är vi nu lite extra stolta över att presentera vårt tredje raka EU-finansierade utbytesprojekt inom Erasmus+-programmet som sker läsåret 2020/21.

 

Läsåret 2020/21

Projektets titel är FLOW (future literacy as an ongoing way) och är en fortsättning på vårt mångåriga samarbete med våra partnerskolor i Lippstadt (Tyskland), Uden (Nederländerna) och Jakobstad (Finland).

Vårt nya projekt har två fokusområden: cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. Förmågor som eleverna tränar är framför allt förmågan att lösa problem, samarbetsförmåga samt förmågan att ta ansvar både individuellt och i grupp. Eleverna kommer bl.a. att få göra om en befintlig produkt så att den blir mer miljövänlig. De kommer även att delta i ”The circular economy and entrepreneurship game” där uppgiften är att skapa ett eget företag. Andra aktiviteter inom fokusområdena är praktiska förberedelser för arbetslivet. Här tränar eleverna på att genomföra en anställningsintervju på engelska, skapa en e-portfolio samt skriva en ansökan på engelska.

Inom ramen för projektet kommer våra elever att få chansen att delta i internationella möten där ovanstående förmågor tränas tillsammans med elever från partnerskolorna. Mötena äger rum på Europaschule Ostendorfgymnasium i Tyskland och på Udens College VMBO i Nederländerna.

Följ gärna projektet på Instagram. Där kommer vi att lägga ut bilder och ge fortlöpande information om hur arbetet fortskrider. 

Här (PDF, 4 MB)kan du kika i boken med dikter och bilder som våra elever gjorde förra läsåret inom ramen för vårt Erasmusarbete.

 

Sofia Källström (koordinator)              Nadia Wågnert (ämnesansvarig)

 

Uppdaterad: