Almunge bibliotek är ett integrerat skol- och folkbibliotek med en utbildad bibliotekarie som gärna hjälper till och ger råd och tips.

Skolbiblioteket ska vara en viktig resurs för undervisningen och bidra till elevernas lärande – med särskilt fokus på läs- och språkutveckling och utvecklingen av informations- och mediekompetens. Biblioteket ska arbeta på många olika sätt utöver att vara en fysisk plats man går till när man vill låna böcker. 

Skolbiblioteket ska vara en plats där elevernas läslust väcks och utvecklas, där de genom sin läsupplevelse utvecklar sitt språk, sin empati och sin inlevelseförmåga. Dess uppgift är också att främja utvecklingen av elevernas informationskompetens och att vara en naturlig del i deras dagliga kunskapsinhämtning.

Kika gärna in i Länkhyllan, där vi samlar matnyttiga och bra länkar! 

Alla bibliotekets tjänster hittar du på Bibliotek Uppsalaen gemensam biblioteksportal för alla folkbibliotek i Uppsala län. Här kan du söka efter böcker, reservera och låna om, sätta betyg, kommentera, tipsa om böcker och mycket annat. 

Du använder samma lånekort på Almunge bibliotek som på t ex stadsbiblioteket och bokbussen, och eftersom vi tillhör organisationen Bibliotek Uppsala är även böcker och medier som finns på andra bibliotek tillgängliga för Almunges låntagare, det vill säga du kan beställa eller lämna igen böcker som tillhör andra kommunala bibliotek. 

Som folkbibliotek har vi även rättigheter att såväl ladda ner talböcker som att registrera låntagare för egen nedladdning. Läs mer om detta på Legimus hemsida. Där hittar du som vårdnadshavare även en ansökan att fylla i för ditt/dina barn, denna fyller du i och lämnar till biblioteket. 

Vill du ha hjälp med att beställa böcker eller har andra frågor, ring gärna 0174-27 00 52 eller maila almungebiblioteket@uppsala.se

Välkomna in! 

Bibliotekuppsala

Uppdaterad: