Almunge bibliotek är ett integrerat skol- och folkbibliotek med en utbildad bibliotekarie som gärna hjälper till och ger råd och tips.

Skolbiblioteket ska vara en viktig resurs för undervisningen och bidra till elevernas lärande – med särskilt fokus på läs- och språkutveckling och utvecklingen av informations- och mediekompetens. Biblioteket ska arbeta på många olika sätt utöver att vara en fysisk plats man går till när man vill låna böcker. 

Skolbiblioteket ska vara en plats där elevernas läslust väcks och utvecklas, där de genom sin läsupplevelse utvecklar sitt språk, sin empati och sin inlevelseförmåga. Dess uppgift är också att främja utvecklingen av elevernas informationskompetens och att vara en naturlig del i deras dagliga kunskapsinhämtning.

 

Alla bibliotekets tjänster hittar du på Bibliotek Uppsalaen gemensam biblioteksportal för alla folkbibliotek i Uppsala län. Här kan du söka efter böcker, reservera och låna om, sätta betyg, kommentera, tipsa om böcker och mycket annat. 

Du vet väl att du kan låna gratis e-böcker och ljudböcker i appen Biblio?
Du loggar in i de digitala tjänsterna med ditt personnummer och pin-koden till ditt lånekort. Har du inte valt pin-kod eller glömt bort den är du välkommen att kontakta mig så hjälper jag dig!

Du kan låna om det du har hemma i Mina sidor. Så länge det inte står någon i kö kan du låna om 20 gånger.

Du använder samma lånekort på Almunge bibliotek och Almunge skolas bibliotek som på t ex Stadsbiblioteket och Bokbussen. Böcker och medier som finns på andra bibliotek inom Bibliotek Uppsala är tillgängliga för våra låntagare, du kan även beställa eller lämna igen böcker som tillhör andra kommunala bibliotek. 

Biblioteket har även rättigheter att såväl ladda ner talböcker som att registrera låntagare för egen nedladdning. Läs mer om detta på Legimus hemsida där du som vårdnadshavare även hittar en ansökan att fylla i för ditt/dina barn, denna fylls i och lämnas till biblioteket. 

Vill du ha hjälp med att beställa böcker eller har andra frågor, ring gärna 0174-27 00 52 eller maila almungebiblioteket@uppsala.se

Almunge bibliotek har öppet för allmänheten på måndagar mellan kl 14 -18, övriga tider är till för skolans elever och personal.

Välkomna in! 

Veronika Ragnarsson
Bibliotekarie Almunge bibliotek/Almunge skolbibliotek

Bibliotekuppsala

Veronika Ragnarsson

Bibliotekarie
Uppdaterad:

Andra sidor under: Biblioteket