Resa till Frankrike 3-7 april 2019

Erasmusresa till Frankrike 3-7 april 2019

Förberedelserna inför projektresan till Frankrike pågår för fullt. Den 2 april åker fem elever och tre lärare från Almunge skola till Lens för att träffa lärare och elever från våra fyra partnerskolor. Fokus under vistelsen kommer att vara första världskriget och nationell matkultur. Juni Söderqvist, Emil Ulvunger och Elin Larsson Carlborg kommer att presentera sin museiväska som ska illustrera hur det svenska samhället såg ut under första världskriget. Mya Berglund och Engla-Elise Öbom har spelat in en film om svensk matkultur som de redovisar under vistelsen. Medföljande lärare på resan är Sofia Källström, Nadia Wågnert och Åza Aldin.

På bilderna ser ni de uttagna eleverna samt exempel på hur det kan se ut när de arbetar. Juni, Elin och Emil tillverkar papper som ska symbolisera svensk pappersindustri i början av 1900-talet. Detta är en av sakerna som ska ingå i deras museiväska.

Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Uppdaterad: