Kooperativ skola

På Almunge skola arbetar samtliga arbetslag med en pedagogisk metod som i forskningen kallas kooperativt lärande.

Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. KL utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

På Almunge skola har vi många lärare som har gått grundkursen och även några som har gått fördjupningskursen i KL.

Är ni intresserade av att läsa mer om kooperativt lärande kan ni gå in på länken nedan.

https://kooperativt.com/

Uppdaterad: