Skolpsykolog

Jag heter Tove Blomqvist och jag arbetar som skolpsykolog på Almunge skola. Jag finns på skolan måndag, tisdag och fredag. Jag är anträffbar per telefon och mail alla vardagar.

I mina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med pedagoger och övrig elevhälsopersonal bidra till att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Min särskilda uppgift är att tillföra skolpersonal, elever och vårdnadshavare psykologisk kunskap samt att ge kunskap om olika skydds- och riskfaktorer som kan påverka elevers hälsa och utveckling.

På en mer övergripande nivå kan jag erbjuda konsultation, handledning och fortbildning till skolans personal. På individnivå hjälper jag till med att tidigt uppmärksamma och vid behov utreda orsaker till inlärningsproblem och ohälsa hos elever. Jag erbjuder även klargörande och stödjande samtal till pedagoger, elever och vårdnadshavare. I min roll ingår även att skapa länkar till andra vårdinstanser som t.ex. landstingets hälso-och sjukvård eller ungdomsmottagningar.

Välkommen att kontakta mig per telefon eller mail!

 

Tove Blomqvist

Skolpsykolog
Uppdaterad: