Läsåret 2018/19

UNITED – Almunge skolas nya Erasmus-projekt

Almunge skola har lång tradition av internationellt samarbete. I våras sökte vi och blev beviljade medel från EU för ännu ett projekt inom Erasmus+-programmet. Projektet heter United och är ett europeiskt samarbete mellan Almunge skola och fyra partnerskolor: Udens College (Holland), Ostendorf Gymnasium (Tyskland), Jakobstads gymnasium (Finland) och Lycee St Paul (Frankrike). Fokus kommer denna gång att ligga på samhällskunskap med inslag av historia. Eleverna på mellan- och högstadiet kommer att få arbeta med rasism, diskriminering, kulturellt arv, hur man argumenterar och löser olika typer av konflikter och situationer på grupp- och samhällsnivå. Allt detta kommer att integreras i den ordinarie undervisningen. Projektet löper över två år och innebär, förutom arbete i klassrummen, besök på tre av våra partnerskolor. I november åker Sofia Källström och Nadia Wågnert till Tyskland på planeringsmöte och därefter besöker tre lärare och fem elever från högstadiet den franska skolan. Almunge skola är värd för den avslutande konferensen i april 2020 då lärare och elever från de fyra partnerskolorna kommer att besöka Almunge skola. De gästande eleverna bor då i värdfamiljer.

Mer om resan till Frankrike kan ni läsa nedan.

Koordinator för projektet är Sofia Källström (sofia.kallstrom@skola.uppsala.se) och ämnesansvarig är Nadia Wågnert (nadia.wagnert@skola.uppsala.se).

Just nu söker vi värdfamiljer inför Erasmuskonferensen som äger rum i Almunge den 13 - 17 maj 2020 - läs mer här (DOCX, 14 KB).

Uppdaterad:

Andra sidor under: Läsåret 2018/19