Årskurs 4-6

Tel: Åk 4, 5B: 0174-27 00 26  
       Åk 6, 5A: 0174-27 00 40  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal i åk 4-6  
   
Gunnar Hammar Mentor 4A
Frida Meläng Mentor 4A
Malin Wesström Mentor 4B
Lasse Johansson Mentor 4B
Victoria Nyrén Mentor 5A
Sara Furtemark Mentor 5B
Agnetha Hägglund Mentor 6A
Helena Norström Mentor 6B
Jonas Welander Lärare NO, tk
Madelene Björndal Resurslärare
Henrik Swahn Slöjdlärare
Anna-Lena Storfors Slöjdlärare
Simon Strid-Öberg Elevassistent
Richard Björkén Elevassistent
Lucas Fjällrud Lärare musik
Anna Moberg Lärare musik
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4-6