Årskurs 4-6

Tel: Åk 4: 0174-27 00 26  
       Åk 5 och 6: 0174-27 00 40  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal i åk 4-6  
   
Victoria Nyrén Mentor 4A
Julia Andersson Mentor 4B
Lasse Johansson Mentor 4B
Therese Douhan Mentor 4C
Agneta Hägglund Mentor 5A
Helena Norström Mentor 5B
Emma Broberg Mentor 5C
Gunnar Hammar Mentor 6A
Malin Wesström Mentor 6B
Jessica Kristiansen Mentor 6B 
Henrik Swahn Slöjdlärare
Karolina Popek Slöjdlärare
Joacim Norberg Slöjdlärare
Simon Strid-Öberg Elevassistent
Richard Björkén Elevassistent
Bo Järpehag Lärare musik
Anna Moberg Lärare musik
Björn Johansson Lärare idrott
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4-6