Årskurs 4-6

Tel: Åk 4: 0174-27 00 26  
       Åk 5 och 6: 0174-27 00 40  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal i åk 4-6  
   
Agneta Hägglund Mentor 4A
Helena Norström Mentor 4B
Emma Broberg Mentor 4C
Gunnar Hammar Mentor 5A
Björn Johansson Mentor 5A
Lasse Johansson Mentor 5B
Madelene Björndal Mentor 5B
Victoria Nyrén Mentor 6A
Jessica Kristiansen Mentor 6B
Henrik Swahn Slöjdlärare, tk
Karolina Popek Slöjdlärare
Simon Strid-Öberg Elevassistent
Richard Björkén Elevassistent
Bo Järpehag Lärare musik
Anna Moberg Lärare musik
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4-6