Årskurs 4-6

 

ARBETSLAG 4-6 (1).jpg

Tel: Åk 4 och 5: 0174-27 00 26  
       Åk 6: 0174-27 00 40  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal i åk 4-6  
   
Linn Axelsson Mentor 4A,4B
Malin Wesström Mentor 4A,4B
Jessica Kristiansen Mentor 4A,4B
Victoria Nyrén Mentor 5A
Lasse Johansson Mentor 5B
Therese Douhan Mentor 5C
Agnetha Hägglund Mentor 6A
Helena Norström Mentor 6B
Emma Broberg Mentor 6C 
Henrik Swahn Slöjdlärare
Karolina Popek Slöjdlärare
Joacim Norberg Slöjdlärare
Simon Strid-Öberg Elevassistent
Richard Björkén Elevassistent
Björn Johansson Lärare idrott
Jan Johansen Lärare musik
Alexander Forslund Lärare ma/NO/tk
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4-6