Årskurs 4-6

 

Tel: Åk 4, 5A: 0174-27 00 26  
       Åk 6, 5B: 0174-27 00 40  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal i åk 4-6  
   
Victoria Nyrén Mentor 4A
Sara Furtemark Mentor 4B
Agnetha Hägglund Mentor 5A
Helena Norström Mentor 5B
Jonas Welander Mentor 6A
Frida Fundberg Meläng Mentor 6B
   
Malin Wesström Lärare 
Annika Olivkvist Specialpedagog
Henrik Swahn Slöjdlärare
Anna-Lena Storfors Slöjdlärare
Simon Strid-Öberg Elevassistent
Ingela Nilsson Elevassistent
John Eriksson Lärare musik
14 augusti 2017