Årskurs 4-6

Tel: Åk 4: 0174-27 00 26  
       Åk 5 och 6: 0174-27 00 40  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal i åk 4-6  
   
Agneta Hägglund Mentor 5A
Helena Norström Mentor 5B
Emma Broberg Mentor 5C
Gunnar Hammar Mentor 6A
Björn Johansson  
Lasse Johansson  
Madelene Björndal  
Victoria Nyrén Mentor 6A
Jessica Kristiansen  
Henrik Swahn Slöjdlärare, tk
Karolina Popek Slöjdlärare
Simon Strid-Öberg Elevassistent
Richard Björkén Elevassistent
Bo Järpehag Lärare musik
Anna Moberg Lärare musik
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 4-6