Nationella prov

Nationella prov ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. 

Läs mer om detta samt provdatum på Skolverkets sida.

Uppdaterad: