Läsåret 2016/17

Läsårets satsningar inom ramen för Skapande Skola består dels av ett projekt i vilket artisten Ako (Anna-Karin Nytell Oldeberg) och musikanten Grosse (Anders Grotherus) tillsammans med elever från åk 4-6 och F-3 utforskar rytmer och sånger från olika länder - Världens musik. Slutresultatet för mellanstadiets projekt är en konsert i Almunge kyrka måndagen den 24 oktober kl 18 - kom gärna dit och lyssna och njut! 
Titta på bilder från Ako och Grosses besök här.
Arbetet med åk F-3 pågår nu under vårterminen under två hela dagar (1/2 och 6/2) och avslutas med en gemensam konsert den 6/2 för alla deltagande grupper.

Den andra satsningen i höst var ett animerings-projekt som leds av konstnären Erik Hedman. Under två tillfällen fick elever i årskurserna 7 och 8 lära sig grunderna i animerad film, från tanke till färdigt resultat. Detta spännande arbete tog sin start torsdagen den 27 oktober

Uppdaterad:

Andra sidor under: Läsåret 2016/17