HT 2016

HT 2016

Under vecka 45 hade vi besök av 18 lärare från Frankrike, Italien,Tyskland och Nederländerna. Under besöket planerade vi upplägget av projektet som fortgår under två år. Våra gäster besökte vår skola och var med på lektioner i år 7-9 samt blev guidade av elever i årskurs 9.

Våra gästers bestående intryck av vår skola var den positiva stämningen mellan våra elever men också den nära relation som lärare och elever har. De var även imponerade av hur vi anpassar undervisningen utifrån elevers olika behov.

Vi avslutade konferensen med att visa Uppsala i dess vackraste vinterskrud och besökte bland annat Gustavianum och Ångströmlaboratoriet.

Uppdaterad: