Årskurs 7-9

Tel: 8A,8C,9A,7A: 0174-27 00 38  
       8B,9B,7B: 0174-27 00 39  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal åk 7-9   
   
Sandra Olsson Mentor 7A
Orestis Johnson Mentor 7B
Johan Kottorp Mentor 7C
Ulrika Axelsson Mentor 8A
Yvonne Eklund Mentor 8B
Karin Hultgren Verwijst Mentor 8B
Sofia Källström Mentor 8C
Nadia Wågnert Mentor 9A
Lisbeth Wern Berg Mentor 9B
Åza Aldin Mentor 9B
Fredrik Brinck Lärare idh/SO
Carina Olsson Lärare slöjd
Karolina Popek Lärare slöjd
Berta Gonzalez Guerro Lärare spanska
Anna Moberg Lärare musik, mentor 8C
Bo Järpehag Lärare musik
Isabelle Lind Lärare sv 7-9
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 7-9