Årskurs 7-9

Tel: åk 8, 7A: 0174-27 00 38  
       Åk 9, 7B: 0174-27 00 39  
Idrotten: 070-364 96 80  
   
Personal åk 7-9 samt Blå Rummet  
   
Sarah Pettersson Mentor 7A
Nadia Wågnert Mentor 7A 
Åza Aldin Mentor 7B
Lisbeth Wern Berg Mentor 7B
Alexander Kaloudis Mentor 8A
Orestis Johnsson Mentor 8B
Ulrika Henriksson Lundqvist Mentor 9A
Karin Hultgren Verwijst Mentor 9A
Yvonne Eklund Mentor 9B
Sofia Källström  Mentor 9B
Ulla Myrskog Blå Rummet
Johanna Berggren Elevcoach, Blå Rummet
Carina Olsson Lärare slöjd
Hannah O'Brien Lärare spanska
Annichen Andersson Specialpedagog
Anna Moberg Lärare musik
Lucas Fjällrud Lärare musik
Arpineh Zakinian Lärare FBK
Uppdaterad:

Andra sidor under: Årskurs 7-9