Skapande skola

Skapande skola är en statlig kultursatsning i skolan. Bidraget ska medverka till att, enligt Kulturrådet:

Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i år 1-9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. 

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet som – genom att analysera, informera och ge bidrag till kultur – är med och förverkligar svensk kulturpolitik. Målet är allas rätt till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skapande skola