Årskurs F-3

Tel: F-klass: 0174-27 00 45
      Åk 1-3:  0174-27 00 88

 

Personal i åk F-3     

Susann Karlström                   Mentor F-klass
Marica Walén                           Mentor F-klass
Emelie Alteby                          Mentor Åk 1
Helena Bergvall                      Mentor Åk 2
Katrin Peterson                      Mentor Åk 3    

Monica Wahl                           Resurs
Anja Calundann Petersen       Resurs
Eva Berge                               Resurs
Therese Klang                        Elevassistent
Johanna Eriksson                    Elevassistent


 

Uppdaterad: