Årskurs F-3

ARBETSLAG F-3.jpg

 

Tel: F-klass: 0174-27 00 45
      Åk 1-3:  0174-27 00 88

 

Personal i åk F-3     

Susann Karlström                   Mentor F-klass
Katrin Peterson                       Mentor Åk 1
Emelie Alteby                          Mentor Åk 2
Helena Bergvall                       Mentor Åk 3    

Erik Lavsjö                               Lärare
Monica Wahl                           Resurs
Anja Calundann Petersen       Resurs
Therese Klang                        Elevassistent
Johanna Eriksson                    Elevassistent 

Uppdaterad: