Skollogoped

Jag heter Nina Nylander och är skollogoped på Almunge skola. I mina arbetsuppgifter ingår att hjälpa elever med språkliga svårigheter att nå läroplanens mål. Jag är en del av skolans elevhälsoteam och arbetar direkt med elever samt med handledning till pedagoger.

9 november 2016