Elevrådet

Elevrådet Almunge skola

Elevrådet för åk 7-9 på Almunge skola arbetar för att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former samt även stegvis praktisera ett större inflytande och ansvar för sin utbildning.

Elevrådsmöten äger rum var tredje vecka där eleverna får möjlighet att diskutera för dem angelägna frågor. Ordförande och sekreterare utses bland de äldre eleverna. Vi diskuterar aktuella frågor som rör skolan och eleverna, t ex frågor som handlar om gemensamma aktiviteter, arbetsmiljö, studiefrågor bland annat.

Elevrådsrepresentanterna delger sen klasserna information från elevrådet på mentorstid där eleverna också har möjlighet att diskutera för dem angelägna frågor som elevrådsrepresentanterna tar med sig tillbaka till elevrådet.

Uppdaterad: