Skolans regler

Välkommen till oss på Almunge skola!

På Almunge skola arbetar vi för en fin och positiv atmosfär där alla ska känna sig  trygga. Vi visar hänsyn och behandlar varandra med respekt.

På Almunge skola arbetar vi för  en bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi kommer förberedda till lektionerna och tar hand om skolan och dess material.

För oss på Almunge skola innebär det att:

  • vi i årskurs F-6 håller oss inom skolans område under skoltid,
  • vi  har hjälm på oss när vi åker på något,
  • vi lämnar jackan utanför matsalen,
  • vi inte kastar snöboll,
  • vår skola är tobak- och drogfri.
  • vår skola är MOBILFRI

Det här händer om skolans regler inte följs:

        1. tillsägelse
                2. samtal med dig och vuxen på skolan
                3. kontakt med hemmet via mail eller sms
                4. kontakt med hemmet via telefonsamtal
                5. möte med föräldrar och mentor
                6. skolledningen informeras och beslutar om vidare åtgärder

 

Varje stadie och klass har också egna överenskommelser.

 

Reglerna är framtagna i samråd med elever, personal och skolråd. Reglerna började gälla den 18 januari 2016, reviderades 2019-08-19 och gäller tills nya regler är beslutade.

Uppdaterad: