Elevhälsoteamet

Följande personal ingår i elevhälsoteamet:

Rektor

Bodil Eriksson, tel: 0174-27 00 24
E-post: bodil.eriksson@uppsala.se

 

Skolsköterska

Ulrika Noaksson finns på Almunge skola måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Telefon: 0174 - 27 00 33, Mobil: 0730 - 938 900
E-post: ulrika.noaksson@uppsala.se

Psykolog

Tove Blomqvist finns på skolan måndag, tisdag och fredag.

Telefon: 0174-27 00 44 eller 072-58 43 977
E-post: tove.blomqvist@uppsala.se

Skollogoped

Madelene Norman

Telefon: 0174-27 01 70
              0725-817577
E-post: madelene.norman@uppsala.se

SYV

Anna-Lena Högfelt
E-post: anna-lena.hogfeldt@uppsala.se

Speciallärare

Annichen Andersson
E-post: annichen.andersson@skola.uppsala.se


Skolkurator

Jakob Ahlund
Tel: 0724-513417
E-post: jakob.ahlund@uppsala.se

 

Uppdaterad: