Erasmusresa Uden

Erasmusresa till Nederländerna

I början av maj besökte lärarna Sofia och Johan, biträdande rektor Anders samt eleverna Idun, Lorelle, Petter, Jelmer och Noah vår partnerskola Udens College i Nederländerna. Resan var slutklämmen på Almunge skolas Erasmusprojekt FLOW (Future literacy as an ongoing way). Syftet med resan var framför allt att eleverna skulle få möjlighet att redovisa sitt arbete med bland annat digitala CVn och anställningsintervjuer. För oss vuxna var målsättningen att planera för ett fortsatt samarbete med våra tre partnerskolor. Under den mycket lyckade vistelsen i Uden fick våra elever utveckla sin kulturella kompetens genom samarbete i tvärgrupper med ungdomar från både Nederländerna, Tyskland och Finland. Kulturell och språklig kompetens tränades även i de gästande elevernas värdfamiljer. Vi är alla mycket nöjda med en produktiv och givande resa!

1 av 4
Uppdaterad: