Kiva

 
Almunge skola är en KIVA-skola, en skola som på ett fördjupat sätt arbetar främjande för att alla elever ska utveckla sin roll i sociala sammanhang och mot mobbing.

Detta med en tydlig förankring i forskning och beprövad erfarenhet.

Läs mera på http://www.kivaprogram.net/sweden/

Uppdaterad: