Kiva

 
Almunge skola är en KIVA-skola, en skola som på ett fördjupat sätt arbetar främjande för att alla elever ska utveckla sin roll i sociala sammanhang och mot mobbing. Detta sker med en tydlig förankring i forskning och beprövad erfarenhet. 
Läs mer om detta på Kivas hemsida
 
Vi som är extra engagerade i Kiva är:
 
Anders Westin, biträdande rektor
Jakob Ahlund, skolkurator
Helena Norström, lärare
Angelica Larsson, lärare
Åza Aldin, lärare
Roberg Hagberg, lärare
Karolina Sosnowska-Popek, lärare
Susann Karlström, lärare
Agnetha Hägglund, lärare
 
 

ARBETSLAG KIVA TEAMET.jpg

Uppdaterad: