Utställning

Utställning med år 7 – 9 där publiken erbjöds en fantastisk upplevelse av skaparkraft.

Årskurs 9 har under VT 18 arbetat med samtida konstnärer, John E Franzen, Elisabeth Ohlson Wallin, Ernst Billgren, Linn Fernström, Karolina Falkholt, Maria Friberg, Lars Vilks och Carolina Gynning. De har fördjupat sig och slutligen valt att göra en egen tolkning.

Årskurs 8 har i ett samarbete mellan So-ämnet och bilden arbetat med ”Hållbar Utveckling”

Årskurs 7 redovisade ett samarbete mellan slöjden och bilden där konstruktionsritningar och modeller visades upp.

Uppdaterad: