Utbyte Belgien

Detta projekt är för nuvande vilande.

Almunge skolas elever i årskurs 8 och 9 erbjuds sedan 2007 att delta i ett utbyte med belgiska studenter. Den belgiska skolan heter Sint-Theresia college och den ligger i KAPELLE-op-den-BOS. Samhället ligger i den flamländska delen av Belgien mellan Bryssel och Antwerpen. STK är en erfaren utbytesskola och vi samarbetar sedan 2006 i olika internationella projekt.

Syftet och mål

Vi kommer att besöka städer och muséer, se hur skolor i Belgien är uppbyggda. I hemmen kjommer du få delta i familjelivet och uppleva matkulturen. Ett besök i Europaparlamentet och ett gammalt nazistiskt arbetsläger står också på programmet. Språkkunskaperna i engelska kommer att utvecklas då det är kommunikatiosspråket. Historia och samhällskunskap kommer att upplevas på plats. Resan kan ses som både språk- och studieresa. 

Tidsramar, kostnader och boende

Utbytet är tvådelat. Under höstterminen kommer STK att besöka oss. Detta brukar ske i slutet av september. Då kommer ni som deltar att ha en inneboende under en vecka. Vi åker sen under våren till Belgien och detta brukar ligga i april och då kommer våra elever att bo inneboende hos dem. Flygresan arbetar gruppen ihop genom försäljningar och externa sponsorer i det lokala näringslivet. De aktiviteter som anordnas av skolan är konstnadsfria.

Skolans ansvar

Två lärare medföljer alltid på resan. De kommer att ha alla tillgängliga uppgifter om kontakt med hemmen måste tas. Lärarna kan nås alla tider på dygnet om problem upstår. Skolförsäkringarna gäller men det är alltid bra att kontrollera vad som ingår i era försäkringar. Vi anrodnar försäljningarna och sköter bokningarna med resebolagen.

Vilka krav ska uppfyllas för att kunna delta

* Du ska kunna kommunicera muntligt på engelska
* Du måste kunna ta emot en inneboende under en vecka
* Du måste delta i de försäljningar som anordnas 
* Du måste skriva under ett policydokument om regler för resan
* Ansvara för att det finns giltigt pass/id-kort
* Uppge sådant vi måste veta inför resan, t ex allergier
* Resan är drogfri 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Utbyte Belgien