Skolskjuts/busskort

Från och med höstterminen 2015 sköter Antagningsenheten Skolskjuts alla ärenden gällande skolskjuts och busskort. Information om detta hittar du här.

Informationsbrev om skolskjuts vid snöoväder (PDF, 226 KB).

Uppdaterad: