Kontakt

Almunge skolas expedition
741 97 Almunge

Anmäl sjukfrånvaro

Gör din frånvaroanmälan på Skola24 eller på tel.nr: 0515-777 601, detta ska göras i god tid före elevens första lektion.

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv

Tel.nr till åk 7 - 9  ---> 
Tel.nr till åk 4 - 6  --->
Tel.nr till åk F - 3  --->