Kontakt

Almunge skolas expedition
Almungeberg 14
741 97 Almunge

Anmäl sjukfrånvaro för elev

Gör din frånvaroanmälan i god tid före elevens första lektion på:

Tel.nr: 0515 -777 601

Logga in på Skola24 med lösenord

Logga in på Skola 24 med Bank-ID

 

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv

Tel.nr till åk 7 - 9  ---> 
Tel.nr till åk 4 - 6  --->
Tel.nr till åk F - 3  --->