VT/HT 2017

VT/HT 2017 

Almunge skolas utbytesprojekt inom det EU-finansierade Erasmus+-programmet fortsätter. Den 29 mars åkte Sofia Källström, Lisbeth Wern-Berg och Jonas Welander till Uden i Nederländerna tillsammans med Hanna Kjellröier, Tora Frank, Felix Larsson och Maximilian Berglund från åk 9. Det var det andra internationella mötet sedan projektstarten höstterminen 2016. Syftet denna gång var dels att eleverna från de fem partnerskolorna skulle få möjlighet att redovisa vad de gjort hittills och dels att lärarna skulle få chansen att träffas och planera det fortsatta arbetet.

Under den mycket lyckade vistelsen hann vi med en rad olika aktiviteter. Först och främst fick eleverna redovisa sina no- och matematikfilmer. De deltog även i no-laborationer i blandade grupper som de sedan presenterade på engelska för varandra och för oss lärare. Det var spännande att få ta del av alla fina elevprestationer och se hur väl eleverna från de olika länderna fungerade tillsammans.

Medan eleverna genomförde laborationer och förberedde sina muntliga presentationer ägnade vi lärare oss åt kollegialt lärande i olika former. Bl.a. auskulterade vi hos våra holländska kollegor. Vi besökte flera olika lektioner som vi sedan gav återkoppling på i skriftlig form. Vi hade även en konferens där vi utvärderade det arbete vi hittills hunnit med samt planerade vad som ska göras inför nästa projektmöte i oktober.

Under vistelsen gavs även tillfälle för lärare och elever från de olika länderna att umgås samt att upptäcka Holland. En dag ägnades exempelvis åt ett besök i Amsterdam där vi bl.a. tillbringade en förmiddag på Science Expo Nemo, ett gigantiskt aktivitetscentrum med no-inriktning. Där fick eleverna möjlighet att prova på olika typer av experiment och delta i workshops.

Sammanfattningsvis blev vår resa lyckad på många sätt. Vi fick uppleva mycket, vi fick en hel del arbete gjort och jobbade ihop oss ännu mer som grupp. Det vi trots allt vill lyfta fram lite extra är hur fantastiskt duktiga våra elever var och hur roligt de hade tillsammans med sina nya kompisar från övriga länder. Det bådar gott inför kommande läsår. Nästa projektmöte äger rum i den sydfranska staden Montelimar i början av oktober.

Under vårterminen 2017 spelade en grupp elever i åk 9 in instruktionsfilmer med anknytning till naturvetenskap som de sedan visades upp när vi besökte vår partnerskola i Uden, Nederländerna, i slutet av mars.

Nedan kan du kika på bilder från de olika besöken och arbetet inom projektet.

Uppdaterad: