Almunge skola

Almunge skola är en trivsam skola på landet nära staden. Med internationella kontakter i och med Erasmus-projektet där vi samarbetar med ett flertal europeiska länder, medvetet valda studiebesök och Upplandsleden vid skolgårdsgränsen kombinerar vi det bästa av två världar. Skolan präglas av en professionell, avspänd och vänlig atmosfär bland ca 450 elever i åk F-9. Förutom renoverade fräscha lokaler har vi ett välutrustat skolbibliotek med bibliotekarie, en stor sporthall med undervisningsbassäng och natur som möjliggör många olika aktiviteter såväl vår och höst som vinter. Våra profiler inom bl a estetik, it, idrott och hkk ger yngre elever möjligheter att fördjupa sitt lärande på många plan. För oss på Almunge skola är elevernas trygghet och trivsel lika viktig som utvecklingen mot kunskapskraven. För att säkerställa detta har vi ett komplett elevhälsoteam som fungerar väl och ett aktivt elevråd som driver viktiga frågor av stor betydelse för eleverna.
Undervisningen är organiserad i tre arbetsenheter (förskoleklass till skolår 3; skolår 4-6; skolår 7-9).