Almunge skola

Almunge skola är en trivsam skola på landet nära staden. Med internationella kontakter i och med Erasmus+-projektet där vi samarbetar med ett flertal europeiska länder, medvetet valda studiebesök och Upplandsleden vid skolgårdsgränsen kombinerar vi det bästa av två världar. Skolan präglas av en professionell, avspänd och vänlig atmosfär bland ca 450 elever i åk F-9. Förutom renoverade fräscha lokaler har vi ett välutrustat skolbibliotek med bibliotekarie, en stor sporthall med undervisningsbassäng och natur som möjliggör många olika aktiviteter såväl vår och höst som vinter. För oss på Almunge skola är elevernas trygghet och trivsel lika viktig som utvecklingen mot kunskapskraven. För att säkerställa detta har vi ett elevhälsoteam som fungerar väl, ett aktivt elevråd och ett föräldraråd som driver viktiga frågor av stor betydelse för eleverna och skolan.
Undervisningen är organiserad i tre arbetsenheter (förskoleklass till skolår 3; skolår 4-6; skolår 7-9).