Ordningsregler

 

Almunge skolas regler

På Almunge skola har vi en fin och positiv atmosfär och känner oss trygga. Vi visar hänsyn och behandlar varandra med respekt.

På Almunge skola har vi en bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi kommer förberedda till lektionerna och tar hand om skolan och dess material.

För oss på Almunge skola innebär det att:

  • vi är en mobilfri skola under hela skoltiden
  • vi tar av oss jackan i matsalen
  • vi i årskurs F-6 håller oss inom skolans område under skoltid. Vi har också hjälm på oss när vi åker på något.
  • vi inte kastar snöboll.
  • vår skola är rök- och drogfri

 

Det här händer om du inte följer våra regler:
1. tillsägelse
2. samtal med dig och vuxen på skolan
3. kontakt med hemmet via mail eller sms.
4. kontakt med hemmet via telefonsamtal
5. möte med föräldrar och mentor
6. skolledningen informeras och beslutar om vidare åtgärder

 

Reglerna är framtagna i samråd med elever, personal och föräldraråd. Reglerna börjar gälla den 18 januari 2016 och gäller tills nya regler är beslutade.

Uppdaterad: