Gammeldags skoldag i år 4-6

Åk 4-6 hade en majdag VT18 temat Gammeldags skoldag som genomfördes med bravur! Såväl elever som vuxna anammade en gammeldags tidsanda där både lektioner och utseende gick i dåtidens tecken.

Uppdaterad: