Om ditt barn är eller har varit sjukt

 

Om elev känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska han eller hon försöka låta bli att träffa andra människor, alltså inte gå till skolan. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Elever ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Vänta minst två dygn efter att elev blivit frisk innan denne går tillbaks till skolan.

Elever måste alltid sjukanmälas i Skola24, läs mer här.

 

Här kan du läsa om hanteringen av coronaviruset i Uppsala kommun:

24 mars 2020