Föräldramöte åk F-3

Välkomna till föräldramöte i åk f-3

När?  Den 17/9 kl 18.00

Var? Vi har gemensam samling i matsalen kl 18.00, därefter samlas man med mentorerna i respektive hemklassrum.

PS. Om du behöver hjälp med din inloggning till Unikum så kan du få det från 17.30 i matsalen.

Välkomna!

För arbetslag f-3 /biträdande rektor Eva Wiman

23 augusti 2019