Föräldramöte åk 7-9

Välkomna till föräldramöte i åk 7-9

När?  Den 10/9 kl 18.00

Var? Vi har gemensam samling i matsalen kl 18.00, därefter samlas man med mentorerna i respektive hemklassrum.

Vi kommer bla att presentera vårt nya projekt Puls och tankarna bakom det, varför mobilfritt mm

PS. Om du behöver hjälp med din inloggning till Unikum så kan du få det från 17.30 i matsalen.

Välkomna!

För arbetslag 7-9 /biträdande rektor Eva Wiman

23 augusti 2019