Uppslagsverk och databaser

NE Wikipedia  Encyclopedia Britannica   
 World factbook      
       
       
       
       
       
       
       
       
Uppdaterad: