Skolan behöver dina kontaktuppgifter

Skolan behöver dina kontaktuppgifter
Har skolan aktuella kontaktuppgifter för dig som är vårdnadshavare? Det är en förutsättning för snabb kommunikation, angeläget av säkerhetsskäl och en viktig del av vår krisberedskap.

Med start i höst kommer kommunala skolor börja ersätta informationsblad med digitala formulär som du får i din mejl. Därför är det extra viktigt att din e-postadress stämmer.

Bekräfta eller uppdatera dina kontaktuppgifter
I e-tjänsten IST Guardian lägger du enkelt in ditt mobilnummer och din e-postadress. Du loggar in med e-legitimation och på startsidan för e-tjänsten finns tydliga instruktioner. Alla vårdnadshavare ska lägga in sina kontaktuppgifter.

Du ska inte registrera dina kontaktuppgifter i några andra e-tjänster. Vi behöver ha alla vårdnadshavares kontaktuppgifter samlade på ett ställe.

Dina adressuppgifter hämtar vi från Skatteverket.

Registrera och kontrollera dina kontaktuppgifter

E-tjänster för ditt barns vistelse i grundskolan

Läs på uppsala.se om hur kommunen behandlar personuppgifter

24 augusti 2022