Info från rektor

Magnus Nilsson23 september 2016

 

                                                                                       20160923

 

Till alla vårdnadshavare på Almunge skola

 

 

 

Hej alla!

 

Inledningsvis vill vi tacka för att så många kom och deltog i årets första föräldramöten! Det kändes som en bra start på vårt framtida samarbete!

 

Vi vill påminna er om att det är skolråd den 19/10 kl 18.00 i Bildsalen

 

Syftet med Skolrådet är att det är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en långsiktigt positiv skolutveckling på skolan.

Anmäl er via era mentorer om ni vill delta eller direkt till eva.wiman@uppsala.se

Arbetsform: Vi ses två gånger/termin för att diskutera aktuella frågor som gäller hela skolan.

Skolrådsmötet protokollförs och protokollet publiceras på hemsidan.

Alla intresserade är varmt välkomna!

 

Vi har uppmärksammat att både elever som cyklar till skolan, men även några mopedister åker till skolan utan hjälm.  Vi vill på detta sätt uppmärksamma även er på det och vädjar till er att påminna era barn om detta.

 

Längst ned i detta brev så kommer inklippt brev från skolinspektionen som vill att ni besvarar en enkät gällande skolans arbete.  Man kan inte börja besvara enkäten förrän måndagen den 26/9 så ingen idé att försöka innan dess.

 

Bodil Eriksson/rektor                                                     Eva Wiman/biträdande rektor

 

0174-270024                                                                  0174-270023

 

bodil.eriksson@uppsala.se                                                                   eva.wiman@uppsala.se

 

 

 

Startsidan - Skolinspektionen

 

Till vårdnadshavare med barn i grundskola

 

Svara på Skolenkäten

 

Hej,

 

Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig

 

till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med

 

den 26 september till och med den 21 oktober 2016.

 

 

 

Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens

 

uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett

 

viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till

 

statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever.

 

Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om

 

skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara.

 

Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan

 

besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i

 

sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan

 

ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

 

 

 

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten

 

under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten

 

bör du meddela detta till skolan.

 

Så här besvarar du enkäten:

 

1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten

 

2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller

 

grundsärskola” och ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.

 

 

 

3. Enkäten kan besvaras från och med den 26 september till och med den 21 oktober

 

2016. Observera att det inte går att besvara enkäten före den 26 september. 

 

Den här enkätkoden avser endast grundskolan. Om du har barn som går i grundsärskola

 

på den aktuella skolan behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans

 

rektor. Vårdnadshavare till barn i förskoleklass ska besvara en annan enkät som startar

 

senare under hösten. Information och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut

 

senare.

 

 

 

Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Almunge skola

 

 

 

Din kod: PdReHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                       20160923


Till alla vårdnadshavare på Almunge skola


 


Hej alla!


Inledningsvis vill vi tacka för att så många kom och deltog i årets första föräldramöten! Det kändes som en bra start på vårt framtida samarbete!


Vi vill påminna er om att det är skolråd den 19/10 kl 18.00 i Bildsalen

 

Syftet med Skolrådet är att det är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en långsiktigt positiv skolutveckling på skolan.

Anmäl er via era mentorer om ni vill delta eller direkt till eva.wiman@uppsala.se

Arbetsform: Vi ses två gånger/termin för att diskutera aktuella frågor som gäller hela skolan.

Skolrådsmötet protokollförs och protokollet publiceras på hemsidan.

Alla intresserade är varmt välkomna!


Vi har uppmärksammat att både elever som cyklar till skolan, men även några mopedister åker till skolan utan hjälm.  Vi vill på detta sätt uppmärksamma även er på det och vädjar till er att påminna era barn om detta.


Längst ned i detta brev så kommer inklippt brev från skolinspektionen som vill att ni besvarar en enkät gällande skolans arbete.  Man kan inte börja besvara enkäten förrän måndagen den 26/9 så ingen idé att försöka innan dess.


Bodil Eriksson/rektor                                                     Eva Wiman/biträdande rektor


0174-270024                                                                  0174-270023


bodil.eriksson@uppsala.se                                                                   eva.wiman@uppsala.se


 


Startsidan - Skolinspektionen


Till vårdnadshavare med barn i grundskola


Svara på Skolenkäten


Hej,


Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig


till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med


den 26 september till och med den 21 oktober 2016.


 


Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens


uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett


viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till


statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever.


Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om


skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara.


Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan


besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i


sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan


ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.


 


Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten


under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten


bör du meddela detta till skolan.


Så här besvarar du enkäten:


1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten


2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller


grundsärskola” och ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.


 


3. Enkäten kan besvaras från och med den 26 september till och med den 21 oktober


2016. Observera att det inte går att besvara enkäten före den 26 september.


 


Den här enkätkoden avser endast grundskolan. Om du har barn som går i grundsärskola


på den aktuella skolan behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans


rektor. Vårdnadshavare till barn i förskoleklass ska besvara en annan enkät som startar


senare under hösten. Information och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut


senare.

Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Almunge skola

 

Din kod : PdReHE


 


 


 


 

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)