Klassblogg för 9B

 • Info från rektor

  Magnus Nilsson2016-09-23

   

                                                                                         20160923

   

  Till alla vårdnadshavare på Almunge skola

   

   

   

  Hej alla!

   

  Inledningsvis vill vi tacka för att så många kom och deltog i årets första föräldramöten! Det kändes som en bra start på vårt framtida samarbete!

   

  Vi vill påminna er om att det är skolråd den 19/10 kl 18.00 i Bildsalen

   

  Syftet med Skolrådet är att det är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en långsiktigt positiv skolutveckling på skolan.

  Anmäl er via era mentorer om ni vill delta eller direkt till eva.wiman@uppsala.se

  Arbetsform: Vi ses två gånger/termin för att diskutera aktuella frågor som gäller hela skolan.

  Skolrådsmötet protokollförs och protokollet publiceras på hemsidan.

  Alla intresserade är varmt välkomna!

   

  Vi har uppmärksammat att både elever som cyklar till skolan, men även några mopedister åker till skolan utan hjälm.  Vi vill på detta sätt uppmärksamma även er på det och vädjar till er att påminna era barn om detta.

   

  Längst ned i detta brev så kommer inklippt brev från skolinspektionen som vill att ni besvarar en enkät gällande skolans arbete.  Man kan inte börja besvara enkäten förrän måndagen den 26/9 så ingen idé att försöka innan dess.

   

  Bodil Eriksson/rektor                                                     Eva Wiman/biträdande rektor

   

  0174-270024                                                                  0174-270023

   

  bodil.eriksson@uppsala.se                                                                   eva.wiman@uppsala.se

   

   

   

  Startsidan - Skolinspektionen

   

  Till vårdnadshavare med barn i grundskola

   

  Svara på Skolenkäten

   

  Hej,

   

  Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig

   

  till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med

   

  den 26 september till och med den 21 oktober 2016.

   

   

   

  Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens

   

  uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett

   

  viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till

   

  statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever.

   

  Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om

   

  skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara.

   

  Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan

   

  besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i

   

  sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan

   

  ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.

   

   

   

  Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten

   

  under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten

   

  bör du meddela detta till skolan.

   

  Så här besvarar du enkäten:

   

  1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten

   

  2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller

   

  grundsärskola” och ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.

   

   

   

  3. Enkäten kan besvaras från och med den 26 september till och med den 21 oktober

   

  2016. Observera att det inte går att besvara enkäten före den 26 september. 

   

  Den här enkätkoden avser endast grundskolan. Om du har barn som går i grundsärskola

   

  på den aktuella skolan behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans

   

  rektor. Vårdnadshavare till barn i förskoleklass ska besvara en annan enkät som startar

   

  senare under hösten. Information och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut

   

  senare.

   

   

   

  Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Almunge skola

   

   

   

  Din kod: PdReHE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


                                                                                         20160923


  Till alla vårdnadshavare på Almunge skola


   


  Hej alla!


  Inledningsvis vill vi tacka för att så många kom och deltog i årets första föräldramöten! Det kändes som en bra start på vårt framtida samarbete!


  Vi vill påminna er om att det är skolråd den 19/10 kl 18.00 i Bildsalen

   

  Syftet med Skolrådet är att det är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en långsiktigt positiv skolutveckling på skolan.

  Anmäl er via era mentorer om ni vill delta eller direkt till eva.wiman@uppsala.se

  Arbetsform: Vi ses två gånger/termin för att diskutera aktuella frågor som gäller hela skolan.

  Skolrådsmötet protokollförs och protokollet publiceras på hemsidan.

  Alla intresserade är varmt välkomna!


  Vi har uppmärksammat att både elever som cyklar till skolan, men även några mopedister åker till skolan utan hjälm.  Vi vill på detta sätt uppmärksamma även er på det och vädjar till er att påminna era barn om detta.


  Längst ned i detta brev så kommer inklippt brev från skolinspektionen som vill att ni besvarar en enkät gällande skolans arbete.  Man kan inte börja besvara enkäten förrän måndagen den 26/9 så ingen idé att försöka innan dess.


  Bodil Eriksson/rektor                                                     Eva Wiman/biträdande rektor


  0174-270024                                                                  0174-270023


  bodil.eriksson@uppsala.se                                                                   eva.wiman@uppsala.se


   


  Startsidan - Skolinspektionen


  Till vårdnadshavare med barn i grundskola


  Svara på Skolenkäten


  Hej,


  Nu är det dags för Skolenkäten. Skolenkäten är en webbenkätundersökning som riktar sig


  till elever, vårdnadshavare och pedagogisk personal. Enkäten kan besvaras från och med


  den 26 september till och med den 21 oktober 2016.


   


  Alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionens


  uppgift är att kontrollera att alla skolor lever upp till dessa krav. Enkätresultatet utgör ett


  viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn. Svaren kommer även att sammanställas till


  statistik och skickas över till Skolverkets informationstjänst för föräldrar och elever.


  Du som vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge dina synpunkter om


  skolan via Skolenkäten. Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara.


  Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan


  besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Resultaten kommer att presenteras i


  sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan


  ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.


   


  Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten


  under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten


  bör du meddela detta till skolan.


  Så här besvarar du enkäten:


  1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten


  2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller


  grundsärskola” och ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.


   


  3. Enkäten kan besvaras från och med den 26 september till och med den 21 oktober


  2016. Observera att det inte går att besvara enkäten före den 26 september.


   


  Den här enkätkoden avser endast grundskolan. Om du har barn som går i grundsärskola


  på den aktuella skolan behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans


  rektor. Vårdnadshavare till barn i förskoleklass ska besvara en annan enkät som startar


  senare under hösten. Information och inloggningsuppgifter kommer att skickas ut


  senare.

  Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9, Almunge skola

   

  Din kod : PdReHE


   


   


   


   

   

  (0)Kommentera
 • Information inför gymnasievalet

  Magnus Nilsson2016-09-20

  Hej , här följer information från skolans syv Märta:

  Till vårdnadshavare i år 9

   

   

   

  Inbjudan till information om gymnasievalet

   

  Nu har jag träffat era ungdomar för en första information om gymnasievalet. Under de kommande veckorna träffar jag varje elev i enskilda samtal där vi kan samtala mer om deras tankar inför gymnasiet. För att ni föräldrar ska kunna vara med i processen kring valet till gymnasieskolan vill jag bjuda in till ett möte där ni får samma information som era barn.

   

   

  Datum: Tisdag 27 september

   

  Tid: 18.00-19.00

   

  Plats: Bildsalen, Almunge skola (ingång genom huvudentrén vid biblioteket)

   

   

   

  Välkomna!

   

  Märta Andersson (Studie- och yrkesvägledare)

   

   

  (0)Kommentera
 • Skoljoggen 14/9

  Magnus Nilsson2016-09-13

  Hej här kommer information om morgondagens skoljogg

  http://www.skolidrott.se/Arrangemang/Skoljoggen/OmSkoljoggen/ArrangeraSkoljoggen/foraldrabrev/

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 5 Visa fler