Eng v.40-42

Åza Aldin29 september 2016

Klassen jobbar med ett grupparbete (2-4 personer) "the Journey". Arbetet redovisas muntligt och skriftligt torsdag och fredag v.42. Inga vanliga läxor under de här veckorna, utan eleverna måste själva se till att de hinner med sitt grupparbete.

(0)Kommentera

Kommentarer(0)