Eng v.43

Åza Aldin24 oktober 2016

Ingen vanlig läxa, om man inte har hunnit skriva klart "Movie Session 3" på lektionen har man till uppgift att göra klart det till fredag. Vi håller på att se en film som heter Seabiscuit, som det är arbetsuppgifter till.

(0)Kommentera

Kommentarer(0)