Tema Norden

Victoria Nyrén24 maj 2016

I geografi har vi arbetat med Norden. Som avslutning fick eleverna i grupper forska om ett av Nordens länder samt göra kartmodeller i trolldeg. På så sätt kunde vi arbeta med kartans färger, skala och topografi. Resultatet blev riktigt bra! 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)