Välkommen till vår blogg!

Victoria Nyrén20 april 2016

Här kommer vi i klass 5A berätta om och visa bilder på vad vi gör om dagarna. Det kommer också finnas information om läxor, prov och viktiga datum.

 

Idag började vi till exempel med våra nya bokklubbar. Alla elever kommer läsa Habib- meningen med livet och i grupper om 3-4 elever diskutera olika frågor till boken. Detta kommer vi göra på onsdagar. Vi lär oss då bland annat att;

 

- läsa skönlitteratur och använda olika lässtrategier

- sammanfatta det lästa 

- tolka olika budskap

- beskriva upplevelsen av det lästa

- finna språkliga drag, uppbyggnad, miljö- och personbeskrivningar och berättarperspektiv

 

(Lgr11)

 

Till nästa onsdag ska alla elever ha läst s. 7-29. 

bokklubb

bokklubb

bokklubb

bokklubb

Bokklubb

(3)Kommentera

Kommentarer(3)

  • Lill 21 april 2016
    Kanonbra med bloggen. Nu har även jag en inblick i vad som förväntas av mig som förälder att känna till...
  • Gammal elev 24 januari 2019
    Vilka minnen
  • Gammal elev 24 januari 2019
    Vilka minnen