Skolrådet

Skolrådet är ett forum för samarbete mellan hem och skola, med målet att verka för en långsiktigt positiv skolutveckling på Almunge skola.

Skolans representanter i rådet är Bodil Eriksson, Eva Wiman, Lisbeth Wern Berg och Monica Wahl. Tillsammans med deltagande föräldrar sker möten några gånger per termin och anteckningarna från dessa kan du läsa här.

 Skolrådet

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolrådet