Estetprofil

 

Innehåll

Här får du möjlighet att utveckla din kreativitet, fantasi och skaparglädje. Du får kunskaper om olika tekniker inom bild och träslöjd. 

Upplägg

  • Vi fördjupar oss i olika tekniker .
  • Vi arbetar med olika uttryckssätt.
  • Workshops där vi experimenterar med olika material och tekniker.

 

Ur läroplanen, Lgr 11

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

Uppdaterad: