Erasmus/NO

Åk 8-9.

Upplägget i NO-profilen för årskurs 8 och 9 kommer att vara lite speciellt i år. Almunge skola har sökt och erhållit pengar från Europeiska unionens program Erasmus+ till ett sammarbetsprojekt mellan olika länder i Europa. Syftet med projekt är att öka intresset för matematik, fysik, kemi och biologi bland elever och studenter i Europa. Projektet som är tänkt att avslutas under vårterminen 2018 har redan pågått under ett år. Detta innebär att förutom den vanliga undervisning som NO-profilen brukar innehålla så kommer en stor del av tiden att användas till att genomföra vetenskapliga projekt. Omfattning, innehåll och ämnen återkommer vi till. Resultatet av de vetenskapliga projekten skall sedan presenteras på postrar för övriga elever på skolan. Eleverna med de två bästa presentationerna kommer att bli erbjudna att följa med och presentera sina projekt på en vetenskaplig utställning (tävling) i Italien våren 2018. Vi kommer även att genomföra några studiebesök på ur naturvetenskaplig synvinkel intressanta arbetsplatser. Ansvariga lärare är Jonas Welander och Lisbeth Wern Berg.

Uppdaterad: