Profiler

Mål och syfte

Möjligheten till egna val är viktig. Skolan kan härigenom ta till vara elevernas speciella intressen och ge dem möjligheter att under en del av skoltiden ägna sig åt studier, som de själva har önskat och valt. Genom detta kan deras intressen, initiativ och engagemang stimuleras, vilket bör öka elevernas studiemotivation. Med profileringen får eleverna möjlighet att fördjupa sig inom ett ämnesområde.

 

Upplägg

Alla elever i år 4-9 väljer en profil. Profiltid på schemat för varje inriktning är 80 min/vecka. År 4 och 5 läser tillsammans, likaså år 6 och 7, samt år 8 och 9. Alla elever gör ett förstahands- och ett andrahandsval. Vissa profiler har ett begränsat antal platser. De äldre i varje grupp, alltså år 5, 7 och 9 har förtur till sitt förstahandsval.

Tillgängliga profiler

År 4-5

 • Estet (bildsalen)
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott
 • NO

År 6-7

 • Estet (bild- och textilsalen)
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott
 • IT

År 8-9

 • Estet (bild- och trä/metallsalen)
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott

Övriga frågor

Kommer du på något som du vill fråga om så får du gärna höra av dig till vår e-post (almunge.skola@uppsalaskolor.net) så svarar vi så fort vi har möjlighet.

 

11 februari 2016