Nationella prov 2021-22

 

Från och med 1 juli 2021 ska nationella prov åter genomföras som vanligt. Detta gäller för samtliga skolformer där proven genomförs. Läs mer.

Elever i grundskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. De flesta prov ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.
 
Eleverna ska genomföra proven under den period eller på det datum som är bestämt av Skolverket. De provperioder som är bestämda för till exempel årskurs 3 och de muntliga delproven i årskurs 6 och 9 kan inte flyttas. Det finns ingen möjlighet för rektorn att förlägga ett prov utanför det bestämda tidsintervallet.

 

Du kan läsa mer här om Nationella prov i grundskolan.

Uppdaterad: