Nationella prov 2018-19

 

Åk 3

Ämnesproven i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

9 mars – 15 maj 2019 (vecka 11-20)

 

Åk 6

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs under den provperiod som Skolverket har fastställt.

 
ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

4 nov - 13 dec 2019

60-80 min/helklass + 30 min/grupp om 3 elever

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

må 3 feb 2020

80 + 70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

ons 5 feb 2020

80 + 60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

4 nov - 13 dec 2019

cirka 15 min per elevpar (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

14

tis 31 mars 2020

70 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

+ 45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

14

tors 2 april 2020

45 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

4 nov - 13 dec 2019

cirka 30 min/grupp om 3-4 elever (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

B+C

19

tis 5 maj 2020

40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

D+E

19

tors 7 maj 2019

60-80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 40-60 min (exkl. 5-10 min för instruktioner

Åk 9

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs under den provperiod som Skolverket har fastställt. 

ÄmneDelprovVeckaDatumTidsåtgång

svenska, svenska som andraspråk

A

45–50

4 nov – 13 dec 2019

110 min/grupp om 4–5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid

svenska, svenska som andraspråk

B

11

ti 10 mars 2020

45-60 minuter + 140 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

svenska, svenska som andraspråk

C

11

to 12 mars 2020

200 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3

14

ons 1 april 2020

75 min + rast + 45 min + rast + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

biologi/ fysik/ kemi

B

från v. 11

icke tidsbunden

30 + 30 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

A

45–50

4 nov – 13 dec 2019

15-25 min per elevpar/grupp om tre (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

B

17

ti 21 april 2020

90 min (exkl. 5-10 min för instruktioner) + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

engelska

C

17

to 23 april 2020

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

A

19

ons 6 maj 2020

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

B

19

fre 8 maj 2019

120 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

matematik

A

45–50

4 nov – 13 dec 2019

cirka 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

20

on 13 maj 2020

80 min

matematik

D

20

fr 15 maj 2020

100 min

Läs mer på Skolverkets sida om Nationella prov

Uppdaterad: