Skultptur/installationer NO/bild 7B

Plats: Blå rummet

8 december

Tid: 12:15– 00:00

7B redovisar sina alster som är resultatet av ett samarbete mellan NO/bild, Blå rummet från 12.15