Inför livet-dagar

6 december

Tid: 08:00–15:00

Åk 9 har Inför livet-dagar, med tre dagars schemabrytande aktiviteter.