Förväntansdokument

Almunge skolas förväntansdokument tar upp ni kan förvänta er av oss som personal men tydliggör också vilka förväntningar vi har på er som vårdnadshavare eller barn. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla parter. 

Förväntansdokumentet kan du läsa här (PDF, 28 KB).

Uppdaterad: