Frånvaroanmälan

Riktlinjer vid frånvaro (PDF, 496 KB)

Sjukanmälan kan ske via vårdnadshavarkonto i  Skola24 (inloggning med anv.namn och lösenord), på uppsala-sso.skola24.se (inloggning med bank-ID)eller på tel.nr: 0515-777 601. Du blir där guidad genom processen via röstinstruktioner, det enda du behöver ha till hands är ditt/dina barns personnummer.
Frånvaroanmälan via Telefon24 kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas. 

Frånvaroanmälan på Almunge skola skall göras i god tid före elevens första lektion.

OBS! Sjukanmälan ska ske av förälder eller annan vårdnadshavare, inte av eleven själv. 


Ett mail skickas ut automatiskt (om ni anmält e-post-adress till Skola24) om att eleven är frånvaroanmäld via Telefon24. 

Information för vårdnadshavare om Skola24 (PDF, 295 KB)

Uppdaterad: