Skolval

Snart dags att välja skola till hösten 2019.

Under perioden 10-31 januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola hösten 2019.

Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan

Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

10 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra. 

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du kan göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till tillämpas principen om syskonförtur och relativ närhet.

Läs mer om skolvalet på uppsala.se/skolval

Besök gärna skolornas öppet hus

Du kan gå på skolornas öppet hus och informationsträffar innan du bestämmer dig. Se vilka tider som gäller på uppsala.se/skolval

29 november 2018